green_arrow
Warsztaty samochodowe

Jako właściciel warsztatu samochodowego musisz pamiętać o:

  • właściwym zagospodarowaniu odpadów,
  • ewidencji czynników chłodniczych stosowanych w klimatyzacji,
  • nadzorowaniu emisji do powietrza,
  • właściwej gospodarce ściekami przemysłowymi i wodami opadowymi.
Warsztaty samochodowe

FOR-ECO

  • ul. 1 Maja 4/504
  • 39-400 Tarnobrzeg
  • tel: 509 867 325,
  • tel: 605 208 573
  • e-mail: biuro@for-eco.pl

Masz pytanie? Skorzystaj z poniższego formularza