green_arrow
Outsourcing

Outsourcing świadczony przez naszą firmę zapewnia terminowość realizacji obowiązków związanych z ochroną środowiska (sprawozdawczość, terminy badań itd…), ale również pozwala zredukować koszty związane z zatrudnianiem dodatkowych osób lub pozostawia pracownikom, którym „dołożono coś ze środowiska” więcej czasu na ich własne obowiązki. Nie wspominając już o zredukowaniu stresu i odpowiedzialności za obowiązki środowiskowe podczas kontroli WIOŚ, kiedy to wiecie, że macie kogoś kto tego pilnuje i kto będzie Was reprezentował się przed organem kontrolnym.

W ramach stałej współpracy zapewniamy:

 • Przejęcie obowiązków w Państwa firmie obejmujących kompleksowo ochronę środowiska
 • Cykliczne rozliczanie opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska,
 • Nadzorowanie zakładu pod względem Ustawy o opakowaniach i odpadach opakowaniowych naliczanie opłaty produktowej, negocjowanie cen oraz umowy z organizacjami odzysku, prowadzenie ewidencji zgodnie z w/w ustawą, cykliczne przedkładanie sprawozdań do Urzędu Marszałkowskiego, nadzór nad zmianami prawnymi;
 • Nadzorowanie zakładu pod względem Ustawy o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym negocjowanie cen oraz umowy z organizacjami odzysku, uzyskanie wpisu u Głównego Inspektora Ochrony Środowiska, prowadzenie ewidencji zgodnie z w/w ustawą, cykliczne przedkładanie sprawozdań, nadzór nad zmianami prawnymi,
 • Prowadzenie konta zakładu w Krajowej Bazy o Emisjach Gazów Cieplarnianych i innych emisjach (KOBIZE),
 • Cykliczne przedkładanie do Urzędu Marszałkowskiego sprawozdania o ilości wytworzonych odpadów i sposobach gospodarowania nimi,
 • Nadzór nad zapisami i wymogami decyzji administracyjnych,
 • Prowadzenie kart ewidencji odpadów,
 • Cykliczny audyt środowiskowy stwierdzający ewentualne zaległości w dziedzinie prawodawstwa ochrony środowiska,
 • Reprezentowanie Państwa interesów w zakresie ochrony środowiska w kontaktach z przedstawicielami jednostek administracji publicznej,
 • Obecność naszych pracowników przy jakiejkolwiek kontroli/audytu klientowskiego Państwa zakładu w zakresie ochrony środowiska,
 • Stałe nadzorowanie i wdrażanie nowych przepisów z zakresu prawa ochrony środowiska,
 • Doradztwo w ramach bieżącej działalności zakładu wraz z zaproponowaniem konkretnych rozwiązań formalno – prawnych i udzielaniem wiążących porad prawnych opartych na aktualnie obowiązujących przepisach oraz interpretacjach organów administracyjnych,
 • Udzielanie oficjalnych, pisemnych porad i konsultacji i interpretacji prawnych w zakresie ochrony środowiska,
 • Nadzorowanie obowiązków pomiarowych zakładu (powietrze, woda, ścieki, hałas) wraz z organizacją terminów i warunków pomiaru,
 • Wypełnianie obowiązków zakładu związanych z substancjami stwarzającymi szczególne zagrożenie dla środowiska (substancje kontrolowane).
Outsourcing

FOR-ECO

 • ul. 1 Maja 4/504
 • 39-400 Tarnobrzeg
 • tel: 509 867 325,
 • tel: 605 208 573
 • e-mail: biuro@for-eco.pl

Masz pytanie? Skorzystaj z poniższego formularza