O firmie

FOR ECO zajmuje się kompleksową obsługą podmiotów gospodarczych w zakresie ochrony, inżynierii środowiska. Oferuje pomoc w rozwiązywaniu problemów środowiskowych i pomaga w realizacji procedur administracyjnych związanych z ochroną środowiska.

Zakres działalności obejmuje:

 • przejęcie zadań i obowiązków związanych z obsługą Państwa firmy w zakresie ochrony środowiska
 • wnioski o uzyskanie pozwolenia na emisję gazów lub pyłów do powietrza
 • zgłoszenia instalacji z uwagi na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza
 • operaty wodnoprawne na pobór wód powierzchniowych i podziemnych
 • operaty wodnoprawne na odprowadzanie ścieków do wód i do ziemi
 • operaty wodnoprawne na odprowadzanie ścieków do urządzeń kanalizacyjnych
 • programy usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest
 • plany gospodarki odpadami i programy ochrony środowiska
 • wnioski o uzyskanie dotacji i pożyczek
 • wnioski o uzyskanie pozwolenia na wytwarzanie odpadów
 • wnioski o wydanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odzysku lub unieszkodliwiania oraz zbierania lub transportu odpadów
 • przeprowadzanie przeglądów Systemów Zarządzania - propozycje działań korygujących i zapobiegawczych
 • wdrażanie Systemu Zarządzania Środowiskowego zgodnego z normą ISO 14001:2004 oraz Systemu Zarządzania Jakością zgodnie z normą ISO 9001:2009
 • raporty oddziaływania na środowisko
 • naliczanie opłat środowiskowych

Ponadto :

 • Projektowanie i wykonawstwo przydomowych oczyszczalni ścieków.

Masz pytanie? Skorzystaj z poniższego formularza

For-eco

ul. 1 Maja 4/504
39-400 Tarnobrzeg

tel: 509 867 325,
tel: 605 208 573
e-mail: biuro@for-eco.pl

poniedziałek - piątek

8:00 - 16:00

sobota - niedziela

9:00 - 12:00

* pola imię i nazwisko, telefon są polami wymaganymi dla prawidłowego przesłania zapytania

Projekt i wykonanie: motta.com.pl- tworzenie stron internetowych
Copyrights © for-eco.pl 2010 - wszelkie prawa zastrzeżone